O projekte

Názov projektu Kapsa vznikol ako skratka názvu "Katalóg produktov s anotáciou". Tento projekt vzniká na Ústave informatiky PF UPJŠ v Košicach.

Cieľom projektu je vytvoriť katalóg produktov ponúkaných internetovými obchodmi, ktorý má umožniť porovnávanie produktov podľa vlastností produktov, skúseností používateľov a ponuky predajcov.

Tento projekt má ambíciu získavať informácie o produktoch extrakciou dát z webových stránok internetových obchodov a umožniť porovnanie ponuky veľmi širokej škály internetových obchodov.

Zámerom nie je výrobky priamo predávať, ale poskytnúť komunitný portál na lepšiu orientáciu pre zákazníkov a zvýšenie konkurencieschopnosti trhu.

 • Prezentácia o projekte
 • Adresa pracoviska:
  Ústav informatiky PF UPJŠ
  Jesenná 5
  040 01 Košice
  Slovensko
 • telefón:
  • +421 55 2342541 (v rámci UPJŠ 2541)
 • e-kontakt